dijous, 1 de desembre de 2011

Patrimoni arquitectònic del Coll. Masia Can Móra


Us original: Residencial i agrícola
Us actual: Residencia per a la gent gran
Direcció: Camí de Can Mora, 10 / C/ Portell, 11-13
Epoca: 1750
Estil: Arquitectura popular

Masia de tres crugies, amb planta baixa, dues plantes pis i golfes a la crugia central, amb teulada sobreelevada, que porta la data de 1750 a la llinda de la porta d'entrada. A la dreta de la façana, i perpendicular a una quarta crugia afegida, hi ha un cos amb dependències auxiliars, i un pis amb galeria d'arcades sostingudes per columnes, cobert amb teulat pla i barana de balustres. L'espai entre aquest cos i la construcció primitiva configura un pati davant de l'entrada principal.

Font: Patrimoni arquitectònic de Barcelona

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada