dimarts, 28 de juny de 2011

ALTRES DEMANDES DE LA I TROBADA DE DONES

Les Dones del Coll a més de presentar el treball realitzat sobre l’Espai públic i la vida quotidiana, també vam parlar i votar la priorització de les propostes presentades per les dones dels altres barris del Districte de Gràcia, on s’havien treballat d’altres temes: Cultura, Coeducació i Dones grans.

Totes aquestes propostes, a més de les tres corresponents a l’Espai Públic, que us vam participar en la nostra informació del mes passat, van ser entregades a tots els grups polítics presents al Districte, al seu regidor i a la regidora de dones de l’Ajuntament de Barcelona, perquè les tinguessin presents per incloure-les al nou Pla d’Acció del Districte de Gràcia (2011-2015).
Aquestes són la resta de propostes:

Dones Grans
  • Millorar els recursos de suport i acompanyament a les dones grans que viuen soles i, especialment, aquelles que es troben en una situació de fragilitat emocional o mental (per pèrdua recent de la parella, etc)
  • Millorar els serveis sanitaris i socialsdel districte tenint en compte les necessitats de les dones grans. Fomentar el treball en xarxa, formal i no formal, millorar la comunicació i tenir un mapa de recursos compartits entre prpfessionals que treballen amb dones grans des d’àmbits diferents.
  • Crear espais de trobada i relació (casals i/o espais a equipaments i serveis) especialment orientats i dissenyats per a les dones grans. Fomentar activitats específiques per a elles, adaptar els horaris, la temàtica, etc.
Cultura

  • Promoure el reconeixement, empoderar i donar suport a les dones creadores que formen part del món de la cultura. Emprendre accions de discriminació positiva per garantir la presència paritària de les dones en les programacions i activitats culturals, com pot ser l’establiment de quotes.
  • Crear una xarxa de cultura que promogui i difongui les activitats i actes adreçats a les dones o d’especial interès per aquestes, que es realitzen al districte.
  • Apropar la cultura a les dones a partir dels diferents equipaments i serveis del districte per realitzar i difondre activitats culturals i artístiques (mercats, escoles, comerços...).
Coeducació
  • Dissenyar un programa de coeducació transversal a nivell de districte que integri tots els àmbits professionals, els centres de Primària i Secundària, les escoles bressol, l’educació d’adults i educació no formal, etc.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada