dilluns, 5 de març de 2012

3a trobada del grup d'Amics del Bosc Turull

S'adjunta l'acta de la 3a sessió de treball del grup d'amics del Bosc Turull, unes fotos de la visita a l'Aula del passat 25 de febrer i s'adjunta el document de diagnosi del Bosc Turull elaborat per ECOINSTITUT.
1. Grup promotor dels Amics del Bosc Turull
2. Grup promotor dels Amics del Bosc Turull

Diagnosi del BOSC TURULL fet per ECOINSTITUT

3a trobada del grup promotor del’Associació d’Amics de l’Aula Ambiental Bosc Turull
Data: 8 de febrer de 2012
Lloc: Centre Cívic El Coll – La Bruguera
Hora d’inici: 20:00
Assistència: 15 persones
Ordre del dia
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
2. Informacions diverses
3. Informació grups de treball
4. Torn obert de paraules
Desenvolupament de la sessió i acords presos
0. Presentació de les persones assistents perquè hi ha noves incorporacions al grup
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
Josep M. Gallart llegeix l’acta. A. B. proposa una modificació concretant la seva intervenció. S’afegeixen les propostes elaborades per M. C. i A. B. Es modifica l’acta, s’imprimeix i es signa per part de les persones assistents.


2. Informacions diverses
Josep M. Gallart explica que ha rebut la felicitació d’algun veí per publicar les actes del grup al blog del Coll2.0 com a mostra de transparència. Així doncs, l’acta de la 2a sessió també es penjarà al blog.

2.1 M. M. llegeix una proposta que ha escrit. Es tracta de crear un jardí botànic de plantes medicinals i fer-ne pedagogia. S’ofereix a presentar la proposta més desenvolupada. S’adjunta l’escrit.

“Propuesta para el Bosc Turull
Además de las propuestas existentes, me gustaría proponer una actividad diferente o nueva propuesta que no interferiría con las anteriores y sí que mejoraría el abanico de actividades ya mencionadas.
Se trata de la creación de un jardín botánico (cuyas medidas ya se vería pero no tienen porque ser extraordinarias) de plantas medicinales, como los existentes en diversos parques y municipios de la Garrotxa, y evidentemente la finalidad sería el dar dentro del aula de educación ambiental, conocimientos de las plantas curativas más comunes, sus propiedades i fines medicinales, por medio de alguna charla, dispositivas, etc.

Ésta es sólo la presentación de la idea. Si se acepta ya ¡haría una exposición más precisa de cómo desarrollar este proyecto.
M. M. 7-febrero.2012

Jardín botánico: colección de plantas vivas que se cultivan para conseguir uno de estos objetivos: conservación, divulgación, enseñanza e investigación.
Se pueden hacer pequeños censos donde los niños puedan aprender la importancia y el uso de las plantas medicinales en la vida diaria.
Crear un jardín de plantas medicinales para su conservación i divulgación.”

A. B. comenta que al Monestir de Pedralbes tenen un espai de plantes medicinals i aromàtiques i que programen tallers oberts al públic.

2.2 M. M. coneix més persones interessades a participar en el projecte i Josep M Gallart s’ofereix a presentar in situ l’espai, només cal que es posin en contacte amb ell.

2.3 Xavier Franch explica que està concretant el programa de la Primavera Verda amb el tema de l’energia com a motiu principal. Aquesta elecció ve motivada per la recent instal•lació de plaques solars al terrat del centre cívic i perquè la ONU ha declarat el 2012 l’any de l’energia. Convidarà a participar el cicle d’activitats i xerrades a Greenpeace, Som Energia, Tanquem les Nuclears i a la Fàbrica del Sol. També programarà alguna activitat relacionada amb la tinença responsable d’animals i l’horticultura urbana.

2.4 Francesc Roma informa:

- L’ajuntament ha iniciat els procés participatiu del projecte de les Portes de Collserola
- L’Aula encara no disposa d’aigua i de llum
- S’està concretant amb Agenda 21 Escolar la participació de les escoles en el projecte de l’Aula.

C. J.proposa incloure l’escola Coves d’en Cimany al grup d’escoles interessades.

A. B. proposa especialitzar les possibles activitats de l’Aula a les persones amb discapacitat.

Josep M Gallart recorda que un dels objectius del seu projecte de participació és promoure la inclusió social

3. Informacions grup de treball
3.1 Grup jurídic: C. J. ha elaborat unes idees sobre les finalitats seguint el model d’estatuts que ofereix la pàgina web de la Generalitat..

Els fins de l’associació són:

• Implicar, difondre i acostar als veïns i ciutadans al coneixement d'aquest espai i aula, creant les condicions per que se'l facin seu i pugui ser un lloc de trobada, reflexió i acció en l'estudi, defensa i millora d'aquest i altres boscos.
• La difusió dels valors ( paisatgistics, ecològics, econòmics, etc. ) d'aquest espai i del bosc.
• L'estudi dels beneficis tangibles pels éssers vius, aixi com l'estudi d'aquest éssers vius i les condicions que possibiliten el seu dia a dia, també quins són els benficis que aporten els diferents habitants del bosc.
• La divulgació de la importància del medi natural i la seva conservació.
• Conscienciar els socis, simpatitzants i ciutadans en general de la importància de la conservació i explotació sostenible dels boscos.
• Afavorir el coneixement i difusió de les energies renovables i de productes que tenen el seu origen al bosc i les seves possibles utilitats, estalvis econòmics i beneficis per la societat i pel bosc.

Per aconsguir aquestes finalitats es proposa les següents activiats:

• Organitzar, recolzar, publicitar i difondre seminaris, cursos, xerrades, organitzar sortides, etc, que potenciín el coneixement del bosc, el valor econòmic i ecològic que aporta, la seva estimació i la dels seus habitants.
• Col•laborar amb escoles, associacions i grups interessats en l'aprofundiment del coneixement d'aspectes poc coneguts, com úsos, costums, campanyes de millorament i/o relacionats amb els boscos i la seva defensa.
• Col•laborar amb les Institucions públiques en aquelles campanyes o accions que siguin de mutu interés en les seves accions en favor dels boscos o els seus usuaris ( repoblacions, estudis, energies renovables, accions diverses,etc. ).

Josep M Gallart diu que cal pensar també en la tipologia de socis, el domicili social i fiscal, la composició de la junta. Aquesta en té prou amb tres persones. S’ofereix a col•laborar en la redacció i tramitació dels estatuts i comenta que B. M. també hi pot col•laborar.

Proposa una ronda de paraules perquè totes les assistents donin la seva opinió.

E. P.proposa crear un esquema bàsic, simple, d’estatuts i fer una proposta amb un projecte concret a l’ajuntament.
Josep M Gallart diu que en cas que l’entitat a crear volgués gestionar activitats o serveis caldria que els estatuts ho deixessin clar.
F. R.: és fa difícil fer una definició teòrica del que volem com a grup.
M. M. també prefereix un format senzill i anar concretant segons els que es vagi fent.
C. A. prefereix moure els projectes concrets, que es vegi que es va avançant, fer coses pràctiques, per il•lusionar-se.
F. R. necessita que el grup es trobi en el propi espai i expresssa que “és com paralar d’un somni sense estar adormit”.
C. J.creu que amb pocs objectius generals n’hi ha prou i que la junta ha de ser lo més operativa possible.
A. B. proposa projectes concrets com fer una petita revista digital, conéixer a fons l’històra del bosc, crear un logo de l’espai, diu que cal considerar el bosc com un ens orgànic on tot el que hi viu té importància.
V. P.ens pregunta quins boscos defensem? els de Turull o els del món.
C. J.respon que Turull és allò tangible però donem projecció als altres boscos.

F. R. diu que cal promoure consciència treballant sobre el que tenim a prop.
R.T. proposa fer uns estatus per començar a fer i després sempre es poden modificar.

M. C. expressa que els estatuts han de posar el nom d’una persona per a una funció però tothom pot fer de tot, es poden crear comissions, grups de treball.
N. V. proposa que els estatuts plantegin bàsiques que es puguin anar ampliant. Expressar uns objectius generals i unes accions concretes. Veu l’Aula com un espai de conscienciació que obri a d’altres interessos, com si fos “l’ull de l’huracà”.
I.J.imagina organitzar grups i fer activiats els dissabtes.
Xavi Franch diu que una cosa són els estatuts i l’altre el funcionament intern. Tot bosc està connectat amb el món.
Francesc Roma planteja que un cop creada l’associaicó es pot formalitzar un conveni amb el districte que faci de paraigües legal per a poder realitzar activitats.
Josep M Gallart recorda que cal diposar d’una assegurança que cobreixi les activitats

4. Acords presos
4.1 C. J. fa una proposta d’estatuts que enviarà per correu electrònic i a la propera sessió s’acaben de concretar i decidir.
4.2 Dissabte 25 de febrer a les 10 del matí es convoca per fer una altra visita al Bosc Turull
4.3 Propera trobada el 29 de febrer a les 20:00


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada