dijous, 8 de desembre de 2011

Patrimoni arquitectònic del Coll. Habitatge UnifamiliarUs original: Residencial
Us actual: Residencial
Direcció: C/ Mora d'Ebre, 26 / C/ Torrent del Remei, 15
Epoca: Finals de segle XIX
Estil: Neoclàssic
Edifici de planta semisoterrània i dues plantes pis. La composició de la façana s'estructura en funció d'eixos verticals amb tres obertures encolumnades per planta. La porta d'entrada és d'una gran dimensió i ocupa l'alçada de les dues primeres plantes. Les obertures de la planta principal són finestres balconeres que apareixen dividides per una columna amb capitell corinti, que sustenta una llinda encastada dins l'arc rebaixat que forma cadascuna de les obertures. Un gran balcó corregut unifica les obertures de la planta pis i està recolzat amb set mènsules de gran contundència que es transformen en elements de decoració vegetal en els eixos de les obertures. Frontons semicirculars amb profusa ornamentació, entre les quals es troben els forats de ventilació de la coberta plana, configuren les obertures de la planta superior. Una potent cornisa sobre la qual recolza una balustrada, que al centre de la composició es transforma en un arc de mig punt, corona l'edifici.

Font: Patrimoni Arquitectònic de Barcelona

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada