divendres, 11 de novembre de 2011

Parcel·les lliures a l'hort de l'Avi.Recentment han quedat disponibles dos parcel·les a l'hort de l'Avi per persones amb discapacitat.

Parcs i Jardins i L'institut Municipal de persones amb Discapacitat amb la col·laboració del Districte de Gràcia iniciaran el procés de selecció de les entitats que vulguin accedir a una parcel·la.

Si esteu interessats, podeu consultar els requisits per sol·licitar una parcel·la ampliant la entrada.
Cessió de parcel·les d’Hort Urbans a entitats de persones amb discapacitat

Projecte impulsat per l’Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) i
l’Institut Municipal de persones amb Discapacitat (IMD)


Amb la present, informem que hi ha disponible 2 parcel·les en l’Hort de l’Avi, ubicat en el Districte de Gràcia per adjudicar a entitats de persones amb discapacitat.

L’IMD amb la col·laboració del Districte Gràcia iniciem el procés de selecció de les entitats que vulguin accedir a la parcel·les.


 • Requisits que han de reunir les entitats que vulguin sol·licitar una parcel·la d’Hort Urbà, i els usuaris/beneficiaris del servei.

 • Disposar d’una seu a la ciutat de Barcelona
 • Gestionar serveis per a persones amb discapacitat
 • Disposar com a mínim de dos anys d’experiència.
 • Disposar d’un servei social especialitzat o de salut mental per a persones amb discapacitat (centre de dia, centre ocupacional, club social, llar residència, servei de rehabilitació comunitària o algun servei similar als anteriors) ubicat en el districte on es troba la parcel·la i no gaudir d’altre parcel·la al mateix districte. Sinó es presenta cap entitat que estigui en el mateix districte, s’estudiarà l’adjudicació a una entitat que estigui en un territori proper o en un districte on no hi hagi hort urbà.
 • Els beneficiaris/usuaris que faran us de la parcel·la:
  • Han de ser majors d’edat
  • Han de tenir dificultats importants d’integració social que els limita gaudir d’altres serveis que en fa us la població en general i/o que l’experiència de tenir cura de la parcel·la els permetí desenvolupar més o noves habilitats educatives i socials i d’autonomia personal que difícilment les poden adquirir en altres espais o activitats.
  • Han de ser usuaris d’algun servei social especialitzat o de salut mental de l’entitat a la que es cedeix la parcel·la ubicat en el Districte.

 • Les entitats interessades hauran de presentar una sol·licitud en el Registre del Districte de Gràcia abans del dia 19 de desembre, adjuntant un projecte (màxim 4 fulls) que contempli els criteris a valorar següents:
  • En quin programa de l’entitat o del servei es contemplarà l’activitat realitzada a l’hort
  • Objectius a assolir a través d’aquesta activitat
  • Nombre d’usuaris diferents que faran us de la parcel·la en el període agrícola
  • Nom del professional assignat al projecte
  • Periodicitat amb que es farà activitat a l’hort
  • Destí a què es dedicarà la producció agrícola de l’hort
  • Beneficis terapèutics que pot suposar la teràpia per als usuaris que utilitzin l’hort.
  • Experiència de l’entitat en projectes de característiques i naturalesa anàlogues.


 • Altres informacions d’interès:
 • L’horari que es podrà accedir a les parcel·les es de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
 • Les entitats que accedeixin a la parcel·la hauran de signar un conveni amb l’IMD i l’IMPJ i prendre el compromís, entre d’altres, de: assignar un professional per ser responsable de la gestió i activitat que es faci en la parcel·la i disposar d’una assegurança que cobreixi responsabilitats de danys que es puguin ocasionar a les instal·lacions, a tercers, als propis treballadors o als beneficiaris.
 • La pòlissa d’assegurança haurà de tenir les característiques mínimes següents:
  • límit per sinistre d’R.C. o Danys Materials: 500.000.- €
  • límit per sinistre d’Accidents de Treball per víctima: 60.000.- €
  • franquícia màxima per sinistre: 200.- €

2 comentaris:

 1. Molt complicat accedir a una parcel·la; crec que costarà assignar-les a algú amb tantes condicions amb una destinació terapèutica professional.
  Abans a través del centre cívic del barri,era possible i la utilitat era lúdica o de entreteniment de persones aficionades a aquesta activitat jubilades.

  ResponElimina
 2. De les 20 parcel·les de l'Hort de l'Avi, només 1 es dedica a persones amb discapacitat. El prcediment per aconseguir-la és el que s'exposa atès un acord de col·laboració entre l'Institut de Persones amb Discapacitat i l'Àrea de Medi Ambient. La resta de parcel·les, quan es buiden, es sorteigen entre les persones jubilades del barri que ho han sol·licitat.

  Francesc Roma Millan
  Tècnic de Barri del Coll

  ResponElimina