divendres, 25 de novembre de 2011

Manifest veïnal sobre el Parc Güell
El Parc Güell és un parc urbà que sempre ha constituït un espai púbic obert a tota la població. Sempre ha estat un espai de lleure, de pas, de vida social. Un caràcter que s'ha de preservar en el futur.

Considerem que el tancament del parc constitueix un greu perill per a la continuïtat d'aquesta funció d'espai obert als barris i a la ciutat. Constitueix alhora un perill potencial en cas d'incendi forestal. Pensem que el que cal es diversificar i millorar els accessos des d'altres punts.

El parc necessita un manteniment continuat, amb una dotació suficient de personal de Parcs i Jardins que conegui el terreny i el dugui a terme una activitat permanent de preservació de l'espai. L'abandonament d'aquesta activitat continuada s'ha tractat de pal·liar amb costoses reformes (dutes a terme per empreses externes) que al poc temps d'estar realitzades mostren signes de deteriorament.

L'accés massiu de turistes al parc genera problemes de mobilitat que es traslladen als barris veïns. Cal una política de gestió de la mobilitat que incentivi l'accés amb transport públic i que elimini  els actuals problemes de congestió als barris de l'entorn, especialment els autocars de turistes a la carretera del Carmel, i els taxis al carrer d'Olot.

Estem en desacord amb la fixació de tarifes d'entrada al parc. Aquestes acabarien convertint-lo en un espai exclusiu de visites turístiques expulsant-ne la ciutadania. Si el que es vol és obtenir recursos addicionals, cal cercar-los per altres vies com la fixació d'una taxa d'estada hotelera (a l'igual que l'existent en moltes ciutats europees), així com una contribució de la Fundació Gaudí, que explota el museu però que mai ha aportat res al parc.

L'assistència massiva al parc genera problemes diversos de seguretat i atenció a les persones que el visiten. Cal que existeixi un servei de vigilància identificable que tingui funcions preventives i d'atenció. També cal un bon sistema de informació i orientació. Manifestem la importància dels serveis d'urgències de l'hospital de l'Esperança que cobreix aquest servei als visitants del parc.

Cal la regulació dels usos del parc perquè no afectin la convivència del veïnat, es mantinguin les activitats regulades anteriorment, d'acord amb la cultura artística, i el concepte de cultura de "l'arcàdia catalana" que va idear Gaudí, essent respectuosa amb l'esperit de l'art i la simbiosi home natura.

Ens oposem a l'afectació negativa de la transformació del parc pugui tenir sobre els barris circumdants, com el possible enderrocament de cases i desnonaments de veïns per construir un centre de serveis per al turisme. La defensa i regulació del Parc Güell ha de fer-se considerant també el seu entorn proper.


AVV Coll – Vallcarca
Carmel
La Salut de Gràcia
ASS. Comerciants Larrard – Parc Güell i la FAVB

Article publicat a la revista CARRER, Edició Octubre 2011Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada