dimecres, 30 de novembre de 2011

El futur del Park Güell

El Parc Güell és un parc urbà, que els veïns i veïnes d’El Coll estimem molt. Sempre ha estat un espai públic obert a tota la població. Sempre ha estat un espai de lleure, de pas i vida social. Per això les Dones del Coll en la seva participació en la I Trobada de Dones de Gràcia, reivindicaven obrir el parc al barri, que El Coll no visqués d’esquenes al parc.

Per exemple hi demanàvem millores com la instal.lació d’una zona de pic-nic en la transició del barri al parc, perquè poguessin gaudir-hi les famílies; millorar-ne el manteniment forestal i de neteja; pipican separat convenientment de la zona infantil darrera del CEIP Montseny; millorar aquesta zona infantil, afegir-hi canviadors per a nadons i WC’s.

El tancament del parc constitueix un greu perill per a la continuïtat d’aquesta funció d’espai obert als barris i a la ciutat.

El parc necessita un manteniment continuat, amb una dotació suficient de personal de Parcs i Jardins que conegui el terreny i dugui a terme una activitat permanent de preservació de l’espai. Segons les Associacions de Veïns i veïnes del Coll-Vallcarca. Carmel, La Salut de Gràcia, l’Associació de Comerciants Larrard-Parc Güell  i la Favb “l’abandonament d’aquesta activitat continuada s’ha tractat de pal.liar amb costoses reformes (dutes a terme per empreses externes) que al poc temps d’estar realitzades mostren signes de deteriorament”.

L’accés massiu de turistes al parc genera problemes de mobilitat que es traslladen als barris veïns i les famílies que pugen des de la Vila els caps de setmana es troben amb problemes per poder gaudir-ne. “Cal una política de gestió de la mobilitat que incentivi l’accés amb transport públic i que elimini els actuals problemes de congestió dels barris de l’entorn, especialment els autocars de turistes de la carretera del Carmel, i els taxis al carrer d’Olot”.

L’assistència massiva al parc genera problemes diversos de seguretat i atenció a les persones que el visiten. Cal que existeixi un servei de vigilància identificable que tingui funcions preventives, de protecció de l’obra artística de turistes irrespectuosos i d’atenció a les persones. En relació a això cal remarcar la importància dels serveis d’urgències de l’Hospital de l’Esperança, que cobreix aquest servei als visitants del parc. També cal un bon sistema d’informació i orientació.

Estem en desacord amb la fixació de tarifes d’entrada al parc. Aquestes acabarien convertint-lo en un espai exclusiu de visites turístiques expulsant-ne la ciutadania. Com diuen aquestes entitats “Si el que es vol és obtenir recursos addicionals, s’han de cercar per altres vies com la fixació d’una taxa d’estada hotelera (a l’igual que l’existent en moltes ciutats europees), així com una contribució de la Fundació Gaudí, que explota el museu però que mai ha aportat res al parc”.

No podem permetre que la transformació del parc afecti negativament el veïnat dels barris que l’envolten “ com el possible enderrocament de cases i desnonaments de veïns per construir un centre de serveis per al turisme”. La defensa i regulació del Parc Gúell ha de fer-se considerant també el seu entorn proper i les persones que l’habiten.


Concha Garcia
Dones del Coll

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada