dimarts, 28 de juny de 2011

Les onades de calor: Un perill per a la salut

El Departament de Salut i el Catsalut ha publicat el Pla d'actuació per prevenir els efectes de les onades de calor sobre la salut (POCS) que es pot consultar seguint els següent link: http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir3091/pla_actuacio_2011.pdf

Les temperatures molt extremes i l’excés de calor produeixen una pèrdua de líquids i de sals minerals (clor, potassi, sodi, etc.) necessaris per a l’organisme. Si l'exposició a temperatures elevades es perllonga, es pot arribar a patir un cop de calor.

Els símptomes que ens poden alertar de que algú està patint un cop de calor són: Temperatura alta, mal de cap, nàusees, set intensa, convulsions, somnolència i/o pèrdua de coneixement. En aquests casos traslladar a la persona en un lloc fresc, refrescar-lo i aviseu urgentment al servei d'emergències sanitàries (112).

Els grups de risc en cas d'onada de calor són: gent gran, especialment el grup per sobre de 75 anys, persones amb determinades circumstàncies socials (viure sol, pobresa, etc.), persones amb discapacitats físiques o psíquiques que limiten l’autocura i la mobilitat, nadons, persones amb malalties cròniques: cardiorespiratòries, diabetis, hipertensió arterial, malalties renals, Parkinson, Alzheimer, obesitat, etc, persones que reben medicaments diürètics o medicaments que actuen sobre el sistema nerviòs central, persons amb una hidratació insuficient o treballadors exposats a ambients calurosos.

Les recomanacions per evitar els cops de calor són:

  • Augmentar la ingesta de líquids: aigua, sucs de fruita, gelatines...
  • Evitar les begudes alcohòliques
  • Evitar els menjars molt calents i els que aporten moltes calories.
  • Evitar sortir al carrer a les hores de més calor
Una responsabilitat de tots és ajudar a aquelles persones grans que viuen soles, seguint les següents indicacions:
  • Mireu de visitar-los un cop al dia
  • Ajudeu a seguir aquests consells
  • En cas de que no tinguin familia o persones que es puguin responsabilitzar de la seva cura o atenció, comuniqueu la situació al CAP de referència o als serveis socials del barri.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada